Historie

Stručný přehled historie TJ SOKOL Velký Ořechov

Výtah z brožury k 60.výročí TJ,kterou zpracoval Eduard Mikel za pomoci pamětníků v r.2008

 

Zakládající výbor DSO / dobrovolná sportovní organizace / Sokol

- Janča Josef (cukrář), předseda

- Mikel František (krejčí), hospodář

- Šůstek Karel (malíř), člen výboru

- Šubarda Miroslav (dělník), jednatel

- Doležal František (učitel), člen výboru

- Sedláček Jaroslav (dělník), člen výboru

- Výbor byl složen za velké pomoci a porozumění starosty obce Josefa Svízely

Ustrojení:

- Dresy barvy červené byly získány jako přebytek ustrojení pro sportovce Okresního výboru Zlín, z ústředí kopané. Dresy zajistil jednatel Sokola Šubarda Miroslav, zdarma. Tehdejší předseda OV sportovců byl pan Ulehla.

- Trenýrky - barvy modré ušil a daroval Mikel František, krejčí z Velkého Ořechova.

- Štulpny - barvy červené s bílým pruhem.

- Kopačky - každý si kupoval sám.

Praní dresů

- Miklová Marie bez nároků na odměnu. Vyprané dresy, trenýrky, štulpny a ponožky byly ukládány do proutěného kufru, který daroval Mikel František.

Další pradleny:

- Doležálková Ludmila

- Jančaříková Marie

- Štachova Jiřina

- Chaloupková Libuše

- Rachůnková Vladimíra

- Kostelníková Jana.

V současné době se praní provádí v automatické pračce na šatnách, kde je i manipulační sklad všech potřeb.

Budování hřiště

V roce 1947-8 bylo započato s přípravou hřiště na bývalých orných polích. Rozloha hřiště byla malá, asi 60x35 m. Toto hřiště u škol mělo sloužit pouze školám. Provádělo se vyrovnání terénu ručně a hlína vozena po spádu na kolečkách a vozících, které byly na kolejnicích. Plocha hřiště byla zorána a pomocí kolejnice za traktorem smykována a tím vyrovnána.

Potom pan Tlach z Pašovic zajistil buldozer, kterým byl terén dorovnán, hlavně v horním rohu hřiště.

Než bylo dobudováno hřiště u škol, DSO Sokol používal jako hrací plochu hřiště mezi Bohuslavicemi a Březnicí, za dnešními tenisovými kurty. Buldozer potom upravoval terén druhého hřiště v Močílkách. Tam pro neujasněnostmajetkových vztahů půdy a nedostatek financí byly práce předčasně ukončeny.

Pokus s dokončením hřiště v Močílkách byl uskutečněn i v pozdějších letech, ale zestejných důvodů jako dříve nedokončen. Potom bylo hřiště u škol meliorováno v roce 1971-2, pomocí drenáží odvodněno a prodlouženo. Po dobu úpravy hřiště se hrávalo v Dobrkovicích. Prodloužení hřiště

bylo provedeno dvakrát.

Následovalo zasetí speciální travní směsí. Bohužel byl suchý rok, trávník se neuchytil, protože nebylo možnost kropení pro nedostatek vody.Hřiště bylo opatřeno kovovým zábradlím a k sezení zbudováno několik laviček a

také tribuna. Za brankou u cesty byla postavena kovová konstrukce pro zachytávání míčů. Po delší straně hřiště vede škvárová běžecká dráha.

Dále byly postaveny zakryté lavičky na střídání hráčů při zápasech. První lajnování všech čar na hřišti bylo prováděno ručně. Vápenný prach se nabral do dlaní a mezi prsty se postupně pouštěl tak, aby byla vytvořena čára.V současné době je k dispozici lajnovačka. Nyní je hřiště vyrovnáno a zaseto speciální travní směsí. Doposud se řeší problém slikvidací plevele ježatky a kropení h

řiště. Oddíl kopané více než rok hrál všehcny zápasy v doubravách. Branky byly dřevěné konstrukce s hranatými tyčemi. Později byly vyměněny za železné. Podařila se likvidace plevele Ježatka. V důsledku příznivého počasí (častý déšť) uspokojivě vzrostla tráva na celé ploše hřiště. Byla vyměněna konstrukce branek, aupraveno upínání sítí. Za brankami je ponechán větší prostor za účelem otáčení sekacího stroje trávy. Lajnování se uskutečňuje za pomocí latexové barvy a tím je vyznačení lajny mnohem výraznější a trvanlivější. Velikost hřiště je 91 x 60,5 m.

Zakryté lavičky na střídání hráčů při zápasech byly přemístěny na východní stranu hřiště. Za brankou u šaten byla postavena nová konstrukce pro zachytávání míčů. Tato konstrukce včetně zábradlí hřiště a tribuny jsou natřeny barvou. Tribuna je opatřena novými sedačkami.Doprava na zápasy

- První dopravu zajišťoval Čevela Jan, dopravce z Velkého Ořechova.- Potom byl používán autobus ČSAD.

- Následovala doprava vlastním autobusem Sokola. Autobus typu RTO a ŠL.

- Nyní doprava osobními auty ve vlastní režii.

Šatny

Hráči se ustrojovali v domě čp. 86 u Miklů a v domě čp. 116 u Sedláčků pod vjezdem do domu a oblečení si ukládali na žebřinový vůz. Někdy byly využívány šatny ve škole. Potom byla provizorně využívána dřevěná bouda u rozestavěné školy a pak následovalo vybudování dřevěných šaten. Po roce 1977 šatny byly nahrazeny cihlovou budovou v dnešní podobě včetně sprchy a WC. V roce 1988 sloužily šatny jako ordinace místního lékaře, proto byly příležitostně využívány školní šatny a místnost hasičů. V posledních letech byla na šatnách provedena generální oprava střechy a postaveno schodiště do podkroví. V roce 2001 byl postaven přístřešek pro posezení diváků, bufet s udírnou a podium pro hudbu. V roce 2008 byly rekonstruovány sprchy pro hráče.

Budova šatny byla zevnitř vybavena novými omítkami. Ve sprchách jsou nové obklady stěn, včetně podlahy. Okna byla vyměněna za plastová. Stavebně byl vyřešen zvětšený prostor kabiny pro rozhodčího a zainstalováno umyvadlo. Byla taky vyřešena malá místnost pro umístění automatické pračky. Podlahy v šatnách a chodbě jsou vybaveny novou podlahovou krytinou. Šatna domácích hráčů je doplněna výstavkou trofejí, které oddíl kopané vyhrál za uplynulé roky.

Hygiena

- Z vodovodu pro školu, který vedl blízko hřiště z "Oříšků", byla vyvedena trubka nad zem a opatřena uzávěrem. Toto místo sloužilo k mytí hráčů. Vývod trubky končil asi

u středové čáry na horní straně hřiště. Dále se hráči umývali u studny na dvoře u Sedláčků čp. 116. Také se využívalo vybavení školy a hasičské zbrojnice. Po dlouhá léta nebylo u hřiště žádné hygienické zařízení.

Areál - zahrada

Zde byly vybudovány nové stoly (20kusů) a k tomu lavičky (40 kusů). Železné konstrukce stolů, laviček a schodiště pod střechou šaten jsou natřeny barvou.

Malý bufet má z venčí provedenu novou omítku stěny.

Herní skupina IV. třída, rok 1948

Velký Ořechov, Otrokovice B., Tlumačov, Kvítkovice B. , Malenovice B. , Tečovice, Louky, Podvesná, Mladcová, Želechovice, Příluky, Žlutava, později přiřazen oddíl neslyšících Zlín.

První zápas

- Byl odehrán na Mladcové na bahnitém terénu a skončil pro nás prohrou 0:1

Přehled výsledků

- Z odehraných zápasů se ohlašovaly výsledky v 15. budově areálu fabriky Svit, kde přehled vedl pan Šavla, a také zajišťoval tisk v novinách.Za dobu činnosti kopané družstvo v roce 1980, 1986 a 2003 postoupilo do III. třídy. Tam však vydrželo jeden rok. Při postupu v roce 1986 družstvo hrálo III. třídu dva roky. Častěji se hrálo pouze o umístění v horní polovině tabulky IV. třídy. V posledních ročnících z důvodu reorganizace byl oddíl přeřazen dvakrát do III.třídy.  V padesátých letech se mění název DSO Sokol na TJ / tělovýchovná jednota/ Sokol.

Žákovské družstvo

Družstvo hrálo s přestávkami asi 30 let. Největšího úspěchu bylo dosaženo v letech 2005 – 2006, kdy družstvo obsadilo 1. místo v okresní soutěži. Z důvodu stáří žáků družstvo ukončilo činnost a hráči přestoupili do dorostu.

Dorost

Hrál jeden rok 2006 - 2007. Oddíl měl nejlepšího střelce soutěže Čevelu Romana. Oddíl byl z důvodu nezájmu hráčů zrušen.

Trenéři

Oddíl žáků a dorostu trénovali: Zajíc František, Mikel Jaromír, Šiška Jaroslav,Mahdal Milan st., Chaloupka Roman, Ulčík Vladimír, Greguš Antonín a Zbranek Josef.

Oddíl mužů trénovali: Jurák Bedřich, Šůstek Rostislav, Gajdůšek František, Jančařík Josef, Bednařík Pavel, Tyl Jiří, Stloukal Josef, Bártek Jaroslav, Mrázek Karel a Kadlčík Libor.

 

Předsedové Sokola

Janča Josef

Valerián Mirolav

Svízela Josef

Gazdík Josef

Janča Ignác

Gregor Jiří

Chaloupka Roman

Pastyřík Lubomír

Ulčík Vladimír

Zbranek Josef

Hráči, kteří hráli vyšší třídy

Maňásek Jiří - hrál divizi

Bačová Regina - hraje I. ligu žen

Gregorová Petra - hraje I. ligu žen a dorostu

Kostelník Libor - hrál II. Moravskoslezkou ligu

Bača Martin - hraje I. ligu

Smetka Jaroslav - hrál I. B třídu

Stloukal Josef - hrál I. A třídu

Olša Antonín - hrál okresní přebor

Šůstek František - hrál I. A třídu

Jančařík Josef - hrál I. A třídu

Mrázek Tomáš - hrál II.Moravskoslezkou ligu

Cahel Josef - hrál I. A třídu

Šturma Martin - hrál II.Moravskoslezkou ligu

Pešát Zdeněk - hrál I. ligu

Kopl Pavel - hrál I. B třídu

Měrka Robert - hrál I. B třídu

Greguš Jiří - hrál I. B třídu

Zábojník Josef - hrál I. A třídu

Greguš Antonín - hrál I. B třídu

Maňásek Jiří st. - hrál I. A třídu

 

Stávající výbor TJ Sokol

Zbranek Josef - předseda

Talaš Michal - pokladník

Mrázek Karel - jednatel

Kostelník Libor - člen výboru

Duda Lubomír - člen výboru

Kostelníková Jana - členka výboru

Juřík Radek - člen výboru

Mikel Jaromír - člen výboru

 

Výrazní fandové

Valerián Jan, Záhora František, Šůstek Josef, Bača Bohuslav, Svízela Josef (starosta obce), Janča Josef, Boďa Josef, Kaláč Bohumil, Lukašík Josef, Doležálek František st., Gregor Josef, Úšela Josef, Rachůnek Jaroslav, Šubarda Miroslav, Juřík Vladimír, Mizera Ladislav, P. Železník Jan.

 

Rozhodčí vzešlí z hráčů

- Janča Pavel

- Mikeska Jaroslav

 

Pokladník prodeje vstupenek na zápasy

- Polcer Vladimír

- Polcer Petr

- Polcer Kamil

 

Výsledky ze zajímavých utkání

Velký Ořechov - Sparta Berlín r. 1992

Velký Ořechov - NK Borovo Jugoslávie r. 1987 2 : 3

Velký Ořechov - Rudgormaš Voroněž r. 2002 1 : 3

Velký Ořechov - Spartak Hradec Králové r. 1968 0 : 1

r. 1978

r. 1991

Velký Ořechov - DPC Compex Otrokovice - ženy r. 1997 8 : 9; r. 2006 5 : 6

Velký Ořechov - I. liga Hamé Zlín dva zápasy 1 : 3

Sparta Berlín - Velký Ořechov r. 1991 5 : 2

Spartak Hradec Králové - Velký Ořechov r. 1972 5 : 3; r. 1975 8 : 1; r. 1988 1 : 1

Paříž - Velký Ořechov 18. 7. 1992, soupeř nebyl připraven, utkání se nehrálo.

Velký Ořechov - HC PSG Zlín 3:5

 

Nejvyšší prohry

Velký Ořechov - Mysločovice r. 1967 2 : 8; r. 1968 0 : 10

Velký Ořechov - Louky r. 1968 0 : 9

Velký Ořechov - Malenovice r. 1968 1 : 8; r. 1969 2 : 9

Velký Ořechov - Zlámanec r. 1990 1 : 8

 

Nejvyšší výhry

Velký Ořechov - Paseky "B" r. 2012 16:0

Velký Ořechov - Louky r. 1967 15 : 1

Velký Ořechov - Doubravy r. 1971 7 : 0

r. 1973 8 : 0, 7 : 0, 8 : 0

r. 1980 9 : 0

r. 1981 10 : 1, 9 : 2

Velký Ořechov - Jaroslavice r. 1980 8 : 1

Velký Ořechov - Zlín-neslyšící r. 1985 8 : 0

Velký Ořechov - Provodov r. 1981 9 : 0

Velký Ořechov - Bohuslavice n/Vl. r. 1988 8 : 0

Velký Ořechov - Horní Lhota r. 1988 8 : 2

Velký Ořechov - Dobrkovice r. 1991 12 : 0

 

Nejlepší střelci od roku 1967 do roku 1991

Bača Lubomír 224 branky

Cahel Josef 147 branek

Šůstek Rostislav 100 branek

Šobáň Miroslav 97 branek

Greguš Antonín 85 branek

Bača Bohuslav 75 branek

Talaš Václav ml. 71 branek

Doležálek František v jednom zápase nastřílel devět branek. Bylo to roku 1967 v zápase Velký Ořechov - Louky (15:1)

 

Seznam žijících hráčů, kteří hrávali pravidelně nebo občas za Sokol Velký Ořechov

Babušík Josef hráč Prakšice

Bača Bohumil hráč Otrokovice

Bača Lubomír hráč Velký Ořechov čp. 44

Bača Martin hráč Velký Ořechov čp. 44

Bačová Regina hráčka Velký Ořechov čp. 44

Bednařík Pavel hráč Prakšice

Bernátek František hráč Doubravy

Bílek Alois hráč Kanada

Bláha Antonín brankář Velký Ořechov čp. 38

Boďa Radek hráč Velký Ořechov čp. 76

Bubla Petr hráč Zlín

Buráň Milan hráč Částkov

Cahel Jakub brankář Žeranovice

Cahel Josef hráč, brankář Praha

Cvrkal Vojtěch hráč Staré Město

Čech Martin brankář Pašovice

Čechman David hráč Velký Ořechov čp. 187

Čechman Ondra hráč Velký Ořechov čp. 212

Černý František hráč Zlín

Čevela Jan hráč Velký Ořechov čp. 84

Čevela Roman hráč Velký Ořechov čp. 84

Čumíček Ladislav hráč, brankář Velký Ořechov čp. 72

Divoký Pavel hráč

Doležálek František hráč Louky

Duda Alois hráč Uherský Brod

Duda Lubomír hráč Velký Ořechov čp. 176

Duda Luboš ml hráč Velký Ořechov čp. 176

Fojtách Miloslav hráč Velký Ořechov čp. 178

Fojtách Tomáš hráč Velký Ořechov čp. 27

Fuglík Vojtěch hráč Dobrkovice

Gajdošík Eduard hráč Velký Ořechov čp. 175

Gajdůšek František hráč Velký Ořechov čp. 80

Gajdůšek František hráč, brankář Slušovice

Gajdůšek Pavel hráč Velký Ořechov čp. 197

Gazda Vít hráč Otrokovice

Gregor David hráč Velký Ořechov čp. 152

Gregor Ivo hráč Uherský Brod

Gregor Jaromír hráč Částkov

Gregor Jaromír hráč Kelníky

Gregor Jiří hráč Zlín

Gregor Martin hráč Velký Ořechov čp. 194

Gregor Tomáš hráč Velký Ořechov čp. 194

Gregor Václav hráč Hřivínův Újezd

Gregorová Petra hráčka Kelníky

Gregůrek František hráč Hřivínův Újezd

Gregůrek František hráč Hřivínův Újezd

Greguš Anton hráč Velký Ořechov čp. 125

Greguš Ján hráč Zlín

Greguš Jiří hráč Velký Ořechov čp. 125

Grossert Robert hráč Velký Ořechov čp. 176

Grossert Richard hráč Velký Ořechov čp. 176

Halík Václav hráč Velký Ořechov čp. 116

Hanáček Josef hráč Velký Ořechov čp. 94

Hanák Ladislav hráč Bílovice

Helísek František hráč Velký Ořechov čp. 170

Helísek Jiří hráč Prakšice

Hladiš František hráč Hřivínův Újezd

Hladiš Tomáš hráč Velký Ořechov čp. 204

Holomek Miroslav hráč Brno

Horák Jindra hráč

Hořínek Vojtěch hráč Zlámanec

Chaloupka Roman hráč Velký Ořechov čp. 153

Chlachula Jiří hráč Prakšice

Chmela Jiří hráč Zlámanec

Janás František hráč Dobrkovice

Janča Ignác hráč Velký Ořechov čp. 116

Janča Josef hráč Praha

Janča Pavel hráč, brankář Zlín

Jankůj Milan brankář Velký Ořechov čp. 149

Jankůj Vojtěch hráč Velký Ořechov čp. 149

Janota Jindra hráč Bohuslavice

Jelínek hráč Bohuslavice

Jurák Bedřich hráč Velký Ořechov čp. 185

Jurák Jindřich hráč Hřivínův Újezd

Jurák Petr hráč Zlín

Juriga Josef hráč Velký Ořechov čp. 134

Juřík Josef hráč Velký Ořechov čp. 188

Juřík Radek hráč Velký Ořechov čp. 188

Juřík Tomáš hráč Velký Ořechov čp. 188

Kadlčík Bronislav hráč Bohuslavice

Kadlčík Libor hráč Velký Ořechov čp. 179

Kalus Josef hráč Praha

Kopl Pavel hráč Velký Ořechov čp. 217

Kostelník Libor hráč Velký Ořechov čp. 137

Krajča Jiří hráč Březůvky

Křižka Jakub hráč Kelníky

Křižka Jaroslav hráč Kelníky

Kůra Jaroslav st. hráč Velký Ořechov čp. 201

Kůra Jaroslav ml. hráč Velký Ořechov čp. 201

Liška Jaroslav brankář Ludkovice

Lukašík Alois brankář Velký Ořechov čp. 160

Lukašík Vlastimil hráč Velký Ořechov čp. 160

Máčala Martin hráč Velký Ořechov čp. 162

Mahdal Martin hráč Velký Ořechov čp. 143

Mahdal Milan hráč Velký Ořechov čp. 143

Mahdal Milan hráč Bystřice pod Lopeníkem

Majíček Miroslav hráč Velký Ořechov čp. 156

Malaník Vojtěch hráč Velký Ořechov čp. 166

Malina Josef hráč Zlámanec

Mana Jiří hráč Velký Ořechov čp. 61

Maňásek Jiří ml. hráč Velký Ořechov čp. 129

Maňásek Jiří st. hráč Velký Ořechov čp. 129

Marášek Zdeněk brankář Prakšice

Mareček Karel brankář Chropyně

Měrka Robert hráč Jarošov

Michálek František hráč Slovensko

Mika Karel brankář Zlín

Mikel Alois hráč Doubravy

Mikel Eduard hráč Velký Ořechov čp. 168

Mikel Jaromír ml. hráč Velký Ořechov čp. 176

Mikel Jaromír st. hráč Velký Ořechov čp. 176

Mikel Josef (futre) hráč Částkov

Mikel Miroslav hráč Velký Ořechov čp. 176

Mikeska Jaroslav hráč Zlín

Minařík František hráč Svárov

Minařík Jaroslav hráč Luhačovice

Minařík Josef hráč Kelníky

Minařík Pavel brankář Prakšice

Miškařík Marek hráč Doubravy

Mrázek Jaroslav hráč Uherské Hradiště

Mrázek Tomáš hráč Prakšice

Pastyřík Lubomír hráč Kelníky

Pešát Zdeněk hráč Hradec Králové

Petráš Matěj hráč Velký Ořechov čp. 96

Polcer Kamil hráč Velký Ořechov čp. 186

Polcer Petr brankář Velký Ořechov čp. 186

Poledno Jakub hráč Velký Ořechov čp. 6

Rachůnek Jaromír brankář Prakšice

Rachůnek Miroslav hráč Mistřice Javorovec

Rachůnek Pavel brankář Velký Ořechov čp. 139

Raich Jiří brankář Otrokovice

Raich Jiří hráč Velký Ořechov čp. 174

Ristovský Jane hráč Velký Ořechov čp. 8

Řezníček Josef hráč Velký Ořechov čp. 181

Říha Jaroslav hráč, brankář Částkov

Sedláček Josef hráč Provodov

Sedláček Stanislav hráč Velký Ořechov čp. 88

Sedlář David hráč Velký Ořechov čp. 170

Smetka Jaroslav hráč Jarošov

Stloukal Josef hráč Otrokovice

Strik Roman hráč Velký Ořechov čp. 189

Svízela David hráč Velký Ořechov čp. 90

Svízela František hráč Velký Ořechov čp. 75

Svízela Josef hráč Velký Ořechov čp. 82

Svízela Lukáš hráč Velký Ořechov čp. 90

Svízela Pavel hráč Svárov

Svízela Petr hráč Velký Ořechov čp. 75

Šnajdar Roman hráč Kelníky

Šobáň David hráč Zlín

Šobáň Miroslav hráč Zlín

Šturma Martin hráč Velký Ořechov čp. 176

Šturma Karel brankář Velký Ořechov čp. 176

Šuranský Alois hráč Zlín

Šuranský Alois hráč Hřivínův Újezd

Šuranský Miroslav hráč Biskupice

Šuranský Miroslav hráč Hřivínův Újezd

Šůstek Dobromil hráč Březnice

Šůstek František hráč Zlín

Šůstek Jaromír hráč Příbram

Šůstek Josef hráč Hřivínův Újezd

Šůstek Zdeněk hráč Jarošov

Talaš Václav hráč Velký Ořechov čp. 11

Talaš Václav hráč Zlín

Talášek Jakub hráč Velký Ořechov čp. 114

Talášek Jan hráč Velký Ořechov čp. 114

Tlach Jaroslav hráč Uherský Brod

Vachut Ladislav brankář Sazovice

Valerián Miroslav hráč Hřivínův Újezd

Vaškůj František brankář Velký Ořechov čp. 158

Večeřa František hráč Provodov

Velecký Stanislav hráč Prakšice

Vítek hráč Hřivínův Újezd

Vlk Stanislav hráč Zlín

Zábojník Alois hráč Dobrkovice

Zábojník František hráč Velký Ořechov čp. 35

Zábojník Josef hráč Brno

Zábojník Josef hráč Golčův Jeníkov

Zábojník Ladislav hráč Boršice

Zábojník Miroslav hráč Kelníky

Zábojník Vojtěch hráč Brandýs nad Labem

Záhora Bohumil hráč Velký Ořechov čp. 59

Zbranek Michal hráč Velký Ořechov čp. 45

Zbranková Jana hráčka Velký Ořechov čp. 45

Zubík hráč Bohuslavice

 

Seznam zemřelých hráčů, kteří hrávali pravidelně nebo občas za Sokol VO.

Balajka Rostislav hráč Bohuslavice

Bártek František brankář Dobrkovice

Bělecký Bronislav hráč Bohuslavice

Bláha Antonín st. hráč Velký Ořechov čp. 38

Boďa Alois hráč Velký Ořechov čp. 138

Čáp Zdeněk hráč Krnov

Doležálek Josef brankář Zlín

Duda Stanislav brankář Velký Ořechov čp. 112

Gajdůšek Vojtěch hráč Pašovice

Gazdík Josef hráč Velký Ořechov čp. 102

Gergela Antonín hráč Velký Ořechov čp. 125

Gregor Jaromír hráč Uherské Hradiště

Gregor Jiří hráč Velký Ořechov čp. 37

Gregor Josef hráč Velký Ořechov čp. 163

Horák Alois brankář Doubravy

Chmela Josef hráč Dobrkovice

Jančařík Josef hráč Velký Ořechov čp. 177

Jelínek Josef hráč Částkov

Kadlec Ladislav hráč Bohuslavice

Kostelník Josef hráč Velký Ořechov čp. 137

Kozubík hráč Újezdec

Kůra Alois hráč Mařatice

Malaník František hráč Velký Ořechov čp. 118

Mikel Alois hráč Traplice

Mikel Antonín hráč Bohuslavice

Mikel Josef brankář Doubravy

Novák Ladislav hráč Velký Ořechov čp. 57

Olša Antonín brankář Příluky

Postupka Jiří brankář Velký Ořechov čp. 104

Rachůnek Vlastimil hráč Velký Ořechov čp. 93

Sedláček Jaroslav hráč Velký Ořechov čp. 6

Sedláček Vladimír brankář Velký Ořechov čp. 6

Sklenář Miloslav brankář Dobrkovice

Svízela Josef hráč Velký Ořechov čp. 90

Svízela Josef hráč, brankář Velký Ořechov čp. 136

Ševčík Josef brankář Bohuslavice

Ševčík Ladislav hráč Bohuslavice

Šindrbal Alois hráč Zlín

Šišma Ladislav hráč Litovel

Šůstek Josef hráč Březnice

Šůstek Josef hráč Dobrkovice

Šůstek Rostislav hráč Velký Ořechov čp. 96Š

ůstek Zdeněk hráč Velký Ořechov čp. 154

Úředníček Vojtěch hráč Částkov

Valerián Miloslav hráč Velký Ořechov čp. 147

Večeřa František hráč Provodov

Velčovský Vojtěch hráč Velký Ořechov čp. 151

Vítek Josef hráč Doubravy

Vyoral František hráč Nitra

Záhora František hráč Hřivínův Újezd

Zajíc František st. hráč Velký Ořechov čp. 58

Zajíc František hráč Mistřice, Javorovec

Zálešák František hráč Pašovice

 

Soupeři, se kterými jsme hráli do roku 2008

Trnava

Sehradice

Topolná

Kněžpole

Hovorany

Uherské Hradiště B

Kvítkovice

Uherský Brod A

Šumice

Klentnice

Jaroslavice

Tlumačov B

Petrůvka

Nedachlebice

Pozlovice B

řezolupyPříluky A, B

Drnovice

Bohuslavice u Zlína

Bílovice

Zádveřice

Želechovice

Mladcová

Podvesná

Smolina

Mirošov

Rokytnice

Štítná nad Vláří B

Nedašov

Podhájí B

Racková

Vlára JZD Hrádek u Slavičína

Slopné

Ořechov

Slavičín B

Rudimov

Hradec Králové

Horní Lhota

Tečovice A, B

Vlachovice A, B

Napajedla B

Bohuslavice nad Vláří

Šanov

Dolní Lhota

Nevšová

Vizovice A, B

Mistřice

Vysoké Pole

Nedašova Lhota

Zlín - neslyšící

Provodov

Kudlov

Louky A, B

Halenkovice

Pohořelice

Lhota u Malenovic

Komárov

Doubravy

Březůvky

Ludkovice

Dobrkovice

Žlutava

Otrokovice B

Malenovice B

Luhačovice B

Spytihněv

Mysločovice A, B

Hřivinův Újezd

Částkov

Lípa

Prakšice

Zlámanec

Biskupice

Kelníky

NK Borovo Jugoslávie

Domanín

Zlín Hamé

Loučka

Tichov

Lipová

Divnice

Jestřabí

Březnice

Valašské Klobouky

Otrokovice PFC Compex - ženy

Sparta Berlín

Voroněž - Rudgormaš

Nivnice

Korytná

Nezdenice

Ježov

Lukov

Veselá

Fryšták

 

Zpracoval Eduard Mikel za pomoci pamětníků v roce 2008.

Upravila Mgr. Jarmila Kostelníková a Ondřej Bílek.

Sponzoři VO